Trwa ładowanie strony...

OFERTA NASZEJ FIRMY

BUDOWA i EKSPLOATACJA SIECI SANITARNYCH

 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacyjne
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • sieci ciepłownicze
 • sieci drenarskie
 • przyłącza wodociągowe
 • przyłącza kanalizacyjne
 • przyłącza gazowe (od skrzynki gazowej do obiektu)
 • odwodnienie dróg i parkingów
 • odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych
 • zbiorniki magazynowe na wodę, deszczową
 • odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych
 • zbiorniki magazynowe na wodę
 • zbiorniki retencyjne
 • oczyszczalnie ścieków
 • roboty melioracyjne
ipad

Hydraulika Jurzysta
Tworzymy dla Was z Doświadczeniem Nowocześnie i Profesjonalnie.

 • PEŁEN PROFESJONALIZM

  Dobrze wiemy, że profesjonalnie wykonane zlecenie to gwarancja zaoszczędzonago czasu na poprawki, dlatego pracujemy solidnie.
 • LATA DOŚWIADCZENIA

  Kilkanaście lat doświadczenia w dużych projektach, profesjonalna kadra i maszyny są gwarancją naszych kompetencji.

INSTALACJE SANITARNE

 • instalacje wodociągowe
 • instalacje hydrantowe
 • instalacje kanalizacyjne
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje ciepła technologicznego
 • instalacje wody lodowej
 • instalacje chłodnicze
 • kotłownie i węzły cieplne
 • instalacje gazowe
 • instalacje sanitarne

PRZEMYSŁOWE SIECI I INSTALACJE SANITARNE

 • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze
 • odwodnienie i zagospodarowanie wód opadowych
 • instalacje ciepła technologicznego
 • instalacje chłodu technologicznego
 • kotłownie i węzły cieplne
 • kotłownie parowe
 • wymiennikownie
 • instalacje sprężonego powietrza

TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE, ROBOTY ZIEMNE, INNE...

 • przewierty sterowane
 • przeciski pod drogami
 • wykopy
 • niwelacje terenu
 • prace melioracyjne
 • usługi HDS-em